Παραστάσεις με τον πολιτιστικό σύλλογο

''Φως & Πνεύμα'' 

"ΕΛΛΗΝ"

 

Έλλην σημαίνει Φώς και Πνεύμα. Σημαίνει Άνθρωπος και Εξανθρωπιστής. Σημαίνει Αρετή και Κάλλος και Ανδρεία. Σημαίνει Ελευθερία και Δίκαιον και σεβασμό Ετεροδόξων. Έλλην σημαίνει Αρμονία και Ήθος και Έρως για την Φύση και των Κόσμο.

         ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

2X7A1986
2X7A1641
2X7A2037
2X7A1709
2X7A1674