Ένα Παραμύθι είναι η Ζωή

 

Ο Μιχάλης Ηλιάσκος ενώνει τη φωνή του με τη μικρή νεράιδα

 Σταυρούλα Γελκοβάνη,

σε ένα project βγαλμένο από... παραμύθι.

Συμμετέχει η συγγραφέας, αφηγήτρια Σωτηρία Ιωαννίδου απο τα Μυθοσκορπίσματα...